top of page

Föreläsningar som inspirerar och utvecklar

MONK logga_edited.jpg

Varför investera i grupputveckling?

Det finns ett tydligt samband mellan gruppens resultat och hur en grupp fungerar.

Forskning inom ämnet har påvisat att i en grupp där det finns konflikter och där det saknas tillit och förståelse för varandra går 80% av energin åt till just relationerna. Alla är olika och det är bra men det innebär också att relationer krockar och konflikter uppstår. För att få kunna få ut maximalt av era anställda, nå uppsatta mål och dessutom ha en hög trivsel och bra kommunikation på er arbetsplats så behöver ni arbeta med individerna och grupperna.

 

Det finns ingen generell metod som fungerar för alla. Det är därför jag anpassar mitt upplägg utefter mina kunders behov.

bottom of page