top of page

Föreläsningar som inspirerar och utvecklar

MONK logga_edited.jpg

Varför investera i grupputveckling?

Det finns ett tydligt samband mellan gruppens resultat och hur en grupp fungerar.

Forskning inom ämnet har påvisat att i en grupp där det finns konflikter och där det saknas tillit och förståelse för varandra går 80% av energin åt till just relationerna.

Uteblir resultaten? Pratar ni inte samma språk? Tycker ni alla är för olika?

I föreläsningen; "Gruppdynamik - att arbeta tillsammans och inte bara samtidigt" förklarar jag varför ni upplever detta. Jag hjälper er och tillsammans skapar vi vägen mot målen och ni kommer att börja ha roligt på arbetet. 

 

Det finns ingen generell metod som fungerar för alla. Det är därför jag anpassar mitt upplägg utefter mina kunders behov.

bottom of page